Garofoli Tür Veco 1V2007 Luxpoema
http://www.garofoli.com/de/produkte/türen/tür/343/43/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/d/0/c/b/d0cbe6ae8b4d6d4ffa6283ad595cf679_16acc46e.png

Finishs: Elfenbein Hochglanz