Garofoli Tür Anvria 1V Xonda
http://www.garofoli.com/de/produkte/türen/tür/424/32/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/5/b/a/9/5ba9ba41fba3c089af3f621ca8af24dc_c2d60ab2.png

Finishs: Weiss