Garofoli Puerta Glasia Io
http://www.garofoli.com/es/productos/puertas/puerta/173/13/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/4/f/a/f/4faf63b21d5b7a0a3b3bcb5722cdad17_ac38154c.png

Acabados: Ascherry Claro