Garofoli Porte Lipe Stilia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/248/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/8/5/3/3/85339b5aa1b0722e09e40ab2b2bcf194_90b38d0c.png

Finitions: Chêne blanchi