Garofoli Porte Vidia Stilia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/252/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/3/a/4/c/3a4cb67088288e740e989d70d27629cc_c163cef6.png

Finitions: Chêne blanchi