Garofoli Porte Golia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/325/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/a/4/b/d/a4bd0599cc926a729b077dd385e4e088_451c4335.png

Finitions: Noyer