Garofoli Porte Volduva Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/333/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/e/7/a/0/e7a02627ba962ab6de0a50a03a64b988_6c31bf27.png

Finitions: Noyer