Garofoli Porte Titra Antha
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/355/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/9/d/3/9/9d39dffdfca54d1b94e9996bbbb21fbb_00df74a1.png

Finitions: Chêne blanchi