Garofoli Porte Velina Antha
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/356/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/8/6/b/e/86bef30437070b234f080272d00b3d90_8c1091a2.png

Finitions: Chêne blanchi