Garofoli Porte Vietra Antha
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/358/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/0/5/a/f/05afd560ba6a3e459ab576620c852dcd_7cbc988e.png

Finitions: Chêne blanchi