Garofoli Porte Arminio Sublimia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/66/5/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/4/2/7/2/4272e86a2b0f7b9221d1bc4d20b2f479_a58f93d7.png

Finitions: Laqué Ivoire