certifications Garofoli

Garofoli Green

“Certifikat donosi red i označava kvalitetu”  (F. Garofoli)

Grupa Garofoli je uvijek usmjerena na kvalitetu, na promicanje održivog razvoja poslovanja i vodi snažnu politiku zaštite okoliša. Ova filozofija je dovela do ostvarenja važnih ciljeva.

Certifikat CoC/PEFC

U 2009 godini Garofoli je dobila PEFC certifikat  (Program for Endorsement of Forest Certification schemes), najpopularniju i u svijetu poznata shema za održivo gospodarenje šumama. PEFC certifikat osigurava da je drvo koje se koristi za proizvodnju proizvoda iz šuma, kojima se upravlja na održiv način i da se poštivaju ekonomski i socijalni uvjeti. Coc - (Chain of Custody)  je sustav za praćenje certifikacije materijala iz šume do gotovog proizvoda, te osigurava da su Garofoli vrata, certificirane PEFC, napravljena samo od drva iz tih šuma.

Certificate

Certifikat OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) svjedoči dobrovoljnu  primjenu sustava  za upravljanje zdravljem i sigurnosti na radnom mjestu. Garofoli je uvela ovaj organizacijski instrument u vlastita pravila za upravljanje aspektima zdravlja i zaštite sigurnosti radnika, kroz prethodnu procjenu rizika i njihovo smanjivanje preventivnim akcijama koje proizilaze iz kontinuiranog poboljšanja plana.

Certifikat FSC®

Kvaliteta je oduvijek jedna od vodećih vrijednosti Grupe Garofoli. Kvaliteta koja – s obzirom na materijale korištene u proizvodnji vrata i kombiniranih elemenata – ne može zanemariti duboko poštovanje okoliša i njegovu neprekidnu zaštitu. Eto zašto smo odlučili poduzeti još jedan korak u smjeru proizvodnje koja je sve pažljivija na teme održivosti i očuvanja planeta. Naime, od listopada 2015. godine tvrtka može službeno certificirati vlastite proizvode oznakom FSC® i tako jamčiti ekološko podrijetlo korištenog materijala, a time i ekološku održivost gotovog proizvoda. 

FSC® se pridružuje drugim dvama važnim certifikatima koje je Grupa Garofoli dobila na temu okoliša: CoC/PEFC i ISO 14001.

 

Certificate

Certifikat ISO 14001

ISO 14001 certifikat je dobrovoljni izbor tvrtke koja odluči utvrditi, održavati i poboljšavati sustav upravljanja okolišem. Sustav koji treba biti prilagođen kontroliranju utjecaja na okoliš svojih aktivnosti i traženje poboljšanja u učinkovitosti poslovanja u odnosu na okoliš na efikasan i održivi način. Prateći ova pravila Garofoli se zalaže za poboljšanje svih poslovnih aktivnosti i kontinuirano praćenje politike o zaštiti okoliša.

Cetifikat ISO 9001

Od 2001 godine Garofoli S.p.a. i Gidea S.r.l. certificiraju vlastite djelatnosti sa Sustavom Upravljanja Kvalitetom prema normi ISO 9001. Cilj je dizajniranje visoko kvalificiranih  proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe i očekivanja sadašnjih i budućih kupaca.

Certificate