Garofoli Vrata 3B Arca
http://www.garofoli.com/hr/proizvodi/vrata/vrata/302/84/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/e/0/c/2/e0c2e8924dbaeded11877974027ab439_808c9d2a.png

Završna obrada: Antique chestnut