Garofoli Vrata 1V2001 Arca
http://www.garofoli.com/hr/proizvodi/vrata/vrata/303/84/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/c/7/0/e/c70e66a02ca692876454081388e52b76_93c34a44.png

Završna obrada: Antique chestnut