Garofoli Porta 1B1V Arca
http://www.garofoli.com/pt/produtos/portas/porta/300/84/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/b/e/b/8/beb8f3a3c69afdf7f64529f40078bb95_c5a5adc5.png

Acabamentos: Castanho Antigo