Garofoli Porta Dolia 2F Xosia
http://www.garofoli.com/pt/produtos/portas/porta/307/52/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/4/e/a/2/4ea2555f1eaf74b2a509ed2fb87a3e9f_66a1ea25.png

Acabamentos: Arte Pobre