Garofoli Porta Velina Antha
http://www.garofoli.com/pt/produtos/portas/porta/356/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/8/6/b/e/86bef30437070b234f080272d00b3d90_8c1091a2.png

Acabamentos: Carvalho branqueado