Portes collection Pangea

Portes
BINIA 2/D
Finitions
BINIA 2/D, Pangea - Art pauvre - Garofoli
Art pauvre
BINIA 2/D, Pangea - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
BINIA 2/D, Pangea - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
BINIA 2/D, Pangea - Chene blanchi - Garofoli
Chene blanchi
BINIA 2/D, Pangea - Chene teck - Garofoli
Chene teck
BINIA 2/D, Pangea - Chene wenge' - Garofoli
Chene wenge'
BINIA 2/D, Pangea - Laque blanc - Garofoli
Laque blanc
BINIA 2/D, Pangea - Laque ivoire - Garofoli
Laque ivoire
BINIA 2/D, Pangea - Laque tourterelle - Garofoli
Laque tourterelle
BINIA 2/D, Pangea - Satine' - Garofoli
Satine'