Portes collection Io di Garofoli

Portes
STEEL 2/P/2002
Finitions
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Ascherry naturel - Garofoli
Ascherry naturel
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Laque blanc - Garofoli
Laque blanc
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Laque ivoire - Garofoli
Laque ivoire
STEEL 2/P/2002, Io di Garofoli - Laque turterelle - Garofoli
Laque turterelle