Portes collection Io di Garofoli

Portes
STIVIA 5/F/2003
Finitions
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Ascherry naturel - Garofoli
Ascherry naturel
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Laque blanc - Garofoli
Laque blanc
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Laque ivoire - Garofoli
Laque ivoire
STIVIA 5/F/2003, Io di Garofoli - Laque turterelle - Garofoli
Laque turterelle