Portes collection Io di Garofoli

Portes
ROSIA 5/R/2003
Finitions
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Ascherry naturel - Garofoli
Ascherry naturel
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Laque blanc - Garofoli
Laque blanc
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Laque ivoire - Garofoli
Laque ivoire
ROSIA 5/R/2003, Io di Garofoli - Laque turterelle - Garofoli
Laque turterelle