Portes collection Io di Garofoli

Portes
SOFIA L/T/2003
Finitions
SOFIA L/T/2003, Io di Garofoli - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
SOFIA L/T/2003, Io di Garofoli - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
SOFIA L/T/2003, Io di Garofoli - Ascherry naturel - Garofoli
Ascherry naturel