gidea Garofoli
Gidea

Moderne linije i alternativni materijali, od laminata do aluminija za estetski profinjena vrata i walk-in ormari. Dio Grupe Garofoli i sinergija razvijena od strane osnivača Fernanda Garofolija, svjedoče i garantiraju proizvodnju koja važi za neosporen estetski i konstruktivni kvalitet.

Gidea se prostire na 38.000 pokrivenih kvadratnih metara i predstavlja projekciju Grupe ka mlađem tržištu, uz ponude koje zadovoljavaju u isto vreme potrebu za kvalitetom ali i za estetiku, uz posebnu pažnju ka stalnoj evoluciji tržišta.
Gidea zadržava nepromjenjen visoki kvalitet peoizvodnog sustava, profinjenu estetiku, proizvodnju na tehnološki naprednom nivou, sve osobine koje određuju uspjeh jedne ponude kojom se potvrđuje i ostavlja trag u trendovima sve osetljivijeg tržišta na kvalitet.

Preuzmi katalog pdf