Garofoli Vrata 2B Arca
http://www.garofoli.com/hr/proizvodi/vrata/vrata/299/84/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/9/8/7/e/987ee5cbc7c0a2cc9272803eacff303f_b728f0a4.png

Završna obrada: Antique chestnut